Vítáme vás na Coclea
košík

0 Kč
Pravidla nakládání s osobními údaji

Pravidla nakládání s osobními údaji

COCLEA chrání Vaše soukromí. Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů upravují způsob používání Vámi svěřených osobních údajů. COCLEA  zpracovává všechny osobní údaje legálním, otevřeným a spravedlivým způsobem v souladu s platnými právními předpisy (nařízení EU o ochraně údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016).

Děkujeme Vám za důvěru, za Vámi předané osobní údaje jsme zodpovědní:

COCLEA- Lenka Kulhánková, Líšnice 235, Mníšek pod Brdy, PSČ: 252 10

email: info@coclea.cz

1. Obecné informace

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji firmou Lenka Kulhánková- COCLEA, IČO: 45844341, se sídlem Líšnice 235, Mníšek pod Brdy, PSČ 252 10, zapsané v živnostenském rejstříku ŽÚ Praha-západ pod č.j. ZIV/817/2012/Pov/3 (dále jen „COCLEA“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.coclea.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků COCLEA, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. COCLEA působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů v COCLEA nepůsobí.

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na COCLEA zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na COCLEA nebo při vytvoření Vaší objednávky.

COCLEA shromažďuje tyto osobní údaje o zákazníkovi:

- Jméno a příležitostně ID číslo
- Adresa
- Telefonní číslo
- E-mail
- Číslo zákazníka
- IP adresa
- Informace o vašem používání webu COCLEA
- Případně další popisné údaje uvedené v objednávce

2.2. Osobní údaje jsou nezbytné pro zdárné dokončení Vaši objednávky, pro uzavření kupní smlouvy a následné plnění povinností z kupní smlouvy, zejména pak doručení zboží na Vámi uvedenou adresu a za účelem předání osobních údajů Vámi zvolenému přepravci. Údaje dále COCLEA využívá pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, COCLEA tím získává údaje o Vaší návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Tyto údaje používáme a analyzujeme pro účely remarketingu.

Mezi tyto osobní údaje patří:

- E-mail
- IP adresa
- Informace o vašem používání webu coclea
- Informace o produktech a nabídkách, o které jste se zajímali a pokud jste se zaregistrovali na  jakoukoli akci
- Podrobnosti o nákupu

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi COCLEA a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůžeme  vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům COCLEA formou obchodních sdělení-newsletteru využíváme především e mailovou adresu. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste u nás již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů COCLEA v podobě omezeného přímého marketingu. COCLEA tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel  vrámci objednávky na COCLEA zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas udělujete v průběhu registrace na COCLEA nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů COCLEA.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci COCLEA formou pouze odběru obchodních sdělení –newsletteru zasílaných uživatelům využíváme především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas COCLEA udělujete v průběhu registrace na COCLEA nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na COCLEA mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace zpracovává COCLEA při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává COCLEA statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů.

3.5. COCLEA má zákonnou povinnost zpracování osobních údajů,například k splnění účetní a daňové legislativy. Veškeré zpracování osobních údajů se provádí v souladu se zákonnými požadavky.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci COCLEA mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

  • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů u COCLEA na e-mailové adrese info@coclea.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete COCLEA ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. Osobní údaje jsou zpracovávány COCLEA a jejími pracovníky.

5.2. COCLEA dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro COCLEA pro účely a způsobem, které COCLEA stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které COCLEA využívá, patří:

  • přepravní společnosti – Česká pošta, s.p., Direct Parcel Distribution CZ s. r. o
  • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
  • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)

Nikdy nepředáváme, neprodáváme ani nevyměňujeme vaše údaje k marketingovým účelům třetím stranám mimo COCLEA.

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. COCLEA zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona COCLEA následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává COCLEA po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí COCLEA pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na COCLEA vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na COCLEA a požadovat:

  • Informace ohledně osobních údajů, které COCLEA zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo COCLEA. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
  • Přístup k údajům, které jste poskytli COCLEA, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám COCLEA potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
  • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může COCLEA správně vyřídit Vaši objednávku.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že COCLEA zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již COCLEA nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek COCLEA Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

7.2. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností COCLEA se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) www.uoou.cz

8. Bezpečnost

8.1. COCLEA dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv nás prosím kontaktujte písemně na email: info@coclea.cz  nebo na adrese: Lenka Kulhánková-COCLEA, Líšnice 235, PSČ: 252 10. Práva dle čl. 7 nelze uplatnit telefonicky.

10. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018

KAŽDÝ DEN JE KRÁSNÝ

bavlněný polštář KOS
VÝPRODEJ cena nyní 757 Kč

SLEVA
15%

proutěná ošatka-koš
VÝPRODEJ cena nyní od 417

SLEVA
15%

měkký jerseyový přehoz
VÝPRODEJ cena nyní 2 702 Kč

SLEVA
30%